Könyvbemutató (június 8. szerda)

Az eseményen két könyvet mutatunk be, amelyek egymás párjai: az egyik "A hatalom társadalma vagy a társadalom hatalma? A közösségszervezés alapjai", a másik pedig a "Polgári engedetlenség és erőszakmentes ellenállás". A kötetek célja a demokratikus közösség- és mozgalomszervezéshez, valamint a polgári engedetlenség és az erőszakmentes ellenállás alkalmazásához szükséges alapismeretek átadása.

A könyvbemutató beszélgetés résztvevői: Misetics Bálint és Sebály Bernadett, a könyvek szerkesztői; továbbá Kiss Anna (közösségszervező, Szegedi LMBT Közösségért Egyesület) és Nagy Mihály (elnök, Roma Nemzetiségi Önkormányzat). Moderál: Szentistványi István (AKUT) Időpont: 2016.06.08. szerda, 17.00 Helyszín: Grand Café Várkert (Szeged, 6720, Stefánia 15.)

Beszéljünk a szegedi lakásszegénységről

Meghívó

Nagy szeretettel meghívjuk Önt és szervezetét a „Beszélgetés a szegedi lakásszegénységről” című rendezvényünkre. Térségünkben több elhivatott szervezet is dolgozik a rászoruló állampolgárok érdemi segítésén. Ezt az eseményt azzal a céllal szervezzük meg, hogy külön álló szakmai tapasztalatokat és kompetenciákat egyesítve hatékonyabb megoldásokat tudjunk kínálni a felmerülő problémákra.

Helyszín: Millennium Kávéház (6720 Szeged, Dugonics tér 12.)

Időpont: 2016. február 24. 17 óra

Programterv:

Lakásszegénység a szegedi szegregátumokban

Juhász Judit (az AKUT Egyesület), Nagy Mihály (elnök, Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Elszalasztott 1000 Év KHE), Kolompár Pál, Kolompár Elvira (szegregátumban élő személyek) ·

Hajléktalanság és lakhatás

Hárs Anikó, Tronicsek Viktória (SZTE ETSZK Szociális munka alapszakos hallgatók), Joó Magdolna (hajléktalanokkal foglalkozó szociális munkás) ·

Lakhatási helyzet a szegedi lakótelepeken

Szentistványi István (önkormányzati képviselő, AKUT Egyesület)

Az esemény három 15-20 perces előadás jellegű bemutatóból épül fel, amit beszélgetés követ.

Részvételi akciókutatással a szegedi cigányság társadalmi integrációjáért

Az Akciókutatók a Fenntarthatóságért Egyesület jelen projektjének keretében − az Open Society Institute Budapest Foundation támogatásával − Szegeden a Cserepes sori és a kiskundorozsmai szegregátumok lakóinak képessé tételére törekszik érdekérvényesítő erejük érdemi növelése által.

Közösségszervezői munkánk az immáron 2011 óta tartó részvételi akciókutatási folyamat egy pillérét képezi. E folyamat során együttműködő partnereinkkel létrehoztunk két tanodát, amelyeket többségében a szegregátumban élő gyermekek látogatják. Folyamatosan törekszünk arra, hogy alapvető szükségleteik (élelmiszer, ruha, tüzelő, különböző programok) biztosításában segítségükre legyünk, ennek egy részeként középosztálybeli családokat kötünk össze mélyszegény családokkal. Ezen felül tanácsadóként segítjük a helyi Roma vezetőket, hogy hatékonyabban tudják helyi szinten érvényesíteni a helyi mélyszegény cigányság érdekeit.

2015 nyarától induló jelen projektünk keretében pedig célunk, hogy létrehozzunk egy olyan érdekképviseleti csoportot (a közösség tagjaiból és más, „külső” segítők részvételével), amely helyben hangot ad a sok esetben eddig „hangnélküli” mélyszegény Romáknak, és nyomást gyakorol a mindenkori politikai hatalomra és helyi intézményekre, hogy azok érdemben foglalkozzanak a marginalizáltak helyzetével.

Közösségszervezői munkánk kezdeti szakaszában a közösség mélyebb megismerésének érdekében kapcsolatépítő beszélgetésekre és programokra helyeztük a hangsúlyt, mely során a mélyszegénységben élő érintettekkel, a közösség tagjaival, a RAK folyamatban résztvevő segítőkkel és más, hasonló projektekben tevékenykedő − a térségben romákkal foglalkozó más szervezetek képviselőivel – beszélgettünk és törekedtünk arra, hogy az eddigi munkánkat kiegészítve jobban megismerjük a közösség problémáit, azokat a legégetőbb gondokat, amelyek leginkább nehezítik életüket.

A folyamat során olyan a közösséget érintő ügyeket, problémákat keresünk, melyek egyrészt jelentősen befolyásolják a közösség boldogulását, másrészt azok fontosságából fakadóan, azok mentén aktivizálhatóak és közösségbe szervezhetőek az általunk támogatott szegregátumok lakói. Csakúgy mind a problémákat, a válaszokat és a problémák lehetséges megoldásait is a közösség tagjaival közösen keressük és teszünk lépéseket ezek megoldása felé.

Célunk, hogy létrejöjjön egy olyan csoport, amelyben a tagok bizalommal fordulhatnak egymáshoz és képesek közös célok, közös ügyek mentén cselekedni, valamint amely képes arra, hogy a roma közösség problémáit egyrészt egymás között felszínre hozza, valamint együtt, csoportként fellépjen a közösség érdekei mentén.

Ennek érdekében 2015. szeptemberétől elindultak az érdekvédelmi csoporttalálkozóink, ahol csoportosan vitatjuk meg a közösség tagjaival a felmerülő problémákat, ügyeket és azt, hogy milyen lépéseket tegyünk a megoldások előmozdítása érdekében. November hónaptól úgynevezett „női klubokat” is szervezünk a közösség és a segítők női tagjai számára, mely az elhivatott női közösségi tagok együttműködő, aktív mozgósítására szolgál egyrészt olyan problémák mentén, melyekkel a hagyományok szerint jellemzően a roma közösség női tagjai foglalkoznak, másrészt olyan témakörök körbejárásával – laza, strukturálatlan keretek között −, melyek hozzájárulhatnak egy összetartó, lelkes női bázis kialakulásához.

1. kép: Roma érdekvédelmi csoporttalálkozó

Roma érdekvédelmi csoporttalálkozó

Projektünk egy másik pilléreként elismert és jó hírnévvel rendelkező roma személyeket vagy romákért dolgozó egyesületeket invitálunk Szegedre. A meghívások célja, hogy példaképet állítsunk a helyi roma és civil közösség számára. 2015. október 6-án kedden elsőként a pécsi Színes Gyöngyök Egyesület képviselői látogattak Szegedre, a Rákóczi utcában működő Roma Tanoda helyszínére. Az eseményről a helyi sajtó is beszámolt.

2. kép: A Színes Gyöngyök Egyesület szegedi látogatása