Az AKUT Egyesület egy szegedi székhelyű szervezet, amely részvételi akciókutatással foglalkozik a szegedi térség környezeti és társadalmi problémáinak megoldása érdekében.

Küldetésünk

 

Egyesületünk tagjai napjaink akut környezeti és társadalmi problémáira keresnek válaszokat. Meggyőződésünk, hogy a megoldás sokféle tudás és készség egyesítését, saját tudásunk korlátainak elismerését, és a mások nézőpontjára való nyitottságot igényli. Egy fenntarthatóbb és igazságosabb világhoz szükséges tudást a kutatók és a közösség tagjai közösen birtokolják, így olyan módszerekre van szükség, amelyek képesek e tudásformák között párbeszédet kialakítani.

A problémaközpontú megközelítés azt is megkívánja, hogy a létrehozott tudás működőképesnek bizonyuljon; legyen cselekvésre váltható, és így a közösség (és különös tekintettel a társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportjai) számára közvetlenül is hasznossá váljék. A közösségi és a tudományos tudás, valamint az állampolgári aktivizmus egymástól elválaszthatatlanok és egyaránt értékesek. Ezek összekapcsolása és partneri viszonyban történő együttműködése jelenthet demokratikus megoldást. Ezt célozza legfőbb munkamódszerünk a részvételi akciókutatás. 

Az AKUT egy értékközösség. Sokféle érdeklődéssel, nézőponttal, megközelítéssel veszünk részt az egyesület munkájában, ám az értékek mentén mind összekapcsolódunk.

Az értékek, amiket fontosnak tartunk:

  • fenntarthatóság
  • részvételiség,
  • igazságosság,
  • értékpluralizmus,
  • önkritikusság,
  • szolidaritás,
  • emberi méltóság tiszteletben tartása