Egyesületünk szakmai és értékközösség. A fenntarthatóság, a szolidaritás, az állampolgári részvétel és a nyílt, egymásra figyelő vita eszméi kötnek bennünket össze. Érdeklődésünk tudományterületeken átívelő, a problémaközpontú megközelítésben hiszünk.
Végzettségünket tekintve van köztünk filozófus, közgazdász, pedagógus, ökológus, szociológus. Elkötelezettek vagyunk a kritikai megismerés és a társadalmi aktivizmus összekapcsolásában. Civil aktivistaként, egyetemi kutatóként, oktatóként, egyetemistaként, helyi politikusként, köztisztviselőként tevékenykedünk.

Bajmócy Zoltán

Kutatóként és oktatóként a helyi közösségek „jól-léte” áll érdeklődésem középpontjában, és hogy ezt miként befolyásolják olyan markáns folyamatok, mint a technológiai változás, vagy a helyi fejlesztéspolitikák. Hiszek abban, hogy napjaink problémáinak megoldása kapcsán számos tudásforma bír egyforma jelentőséggel. Kutatóként felelősségemnek tartom, hogy elősegítsem a tudomány és a tudás demokratizálását. Véleményem szerint korunk társadalmi-gazdasági működésének radikális újragondolása szükséges, de ennek során a cél soha nem szentesítheti az eszközt. A szelíd, alulról szerveződő megoldásokban hiszek. 

Czmarkó László

Filozófia és környezetgazdálkodási agrármérnök szakokon végeztem. Területfejlesztéssel, uniós pályázatok írásával és megvalósításával foglalkozok. Amit az egyesülettől várok, azt az utóbbi években hiányoltam az életemből. Célom az AKUT szakmai közösség tagjaként önkéntes tevékenységekben részt venni, a társadalom perifériájára szorult csoportokkal foglalkozni, és mindezeket szervezetten, társadalomtudományi kutatások keretein belül művelni. 

Gébert Judit

Az SZTE Gazdaságtudományi Karán vagyok kutató. Tulajdonképpen azért lettem közgazdász, hogy megértsem, miért öntöttek a tengerbe tonnaszámra búzát az 1929-es gazdasági világválság alatt, miközben emberek milliói éheztek. Azóta sem sikerült teljesen megértenem. Azért tartom fontosnak az AKUT Egyesületet, mert képes arra, hogy reflektáljon az efféle visszás társadalmi jelenségekre, és lépéseket tegyen ellenük.

Gradzikiewicz Mária

...

Juhász Judit

Phd hallgató vagyok, közgazdász. Bár a világ egyre zordabb helynek tűnik, még mindig hiszek benne. Mert ahol gonoszság van, ott megjelenik a jó is. Ahol rászorult van, ott vannak segítők is. És van, ami már kilátástalan, ott jönne a transzformáció… Szerintem minden szituációban igaznak kell maradni, még a legmesterkéltebb helyzetekben is – megtörve azok abszurditását. A tudomány is akkor tud igaz maradni, ha közelít a valósághoz és nem távolodik attól, így számomra az élet egy nagy kutatás (önmagunké is egyben), a kutatás pedig az élet.

Ledán Szilárd

Mint az általam tervezett egyesületi logónk is kifejezi, a legfontosabb számomra az együtt-lét, a legjobban másokkal együtt szeretek valamin babrálni, ilyenkor érzem jól magam. Nagyon szeretek egyesületekhez tartozni, és bármilyen jó dologban részt venni. A számos civil kezdeményezés közül, amiben eddig részt vettem, számomra az AKUT a legkedvesebb, mert nem csak a formája hanem a tevékenységének a tartalma is szívemhez közel áll. Magamon kívül leginkább a honlaphoz viszonyulok még operatívan, ami tanult címzetes szakmámból is adódik.

Margóczi Katalin

Egyetemi oktató vagyok több, mint 20 éve. Biológus-botanikus alapokkal természetvédelmi biológiával foglalkozom. Meggyőződésem, hogy alaposan újra kell értelmeznünk az ember és a természet viszonyát. A részvételi akciókutatás módszere sokat segíthet ebben és abban, hogy a hagyományos „természetvédelem” helyett a fenntartható természethasználathoz közelítsünk.

Málovics György

Egyetemi kutatóként dolgozom, fő érdeklődési területem az ökológiai közgazdaságtan. Kutatói tevékenységem mellett lassan egy évtizede aktivistaként veszek részt helyi fejlesztésekhez, fenntarthatósághoz és környezeti igazságossághoz kapcsolódó közügyekben. Meggyőződésem, hogy a tudományos tevékenységeknek a "közjót" kellene szolgálniuk, illetve a társadalmi aktivizmusnak a környező valóság érdemi megértésében kellene gyökereznie. Emiatt nagyon fontosnak tartom a részvételi akciókutatást (RAK), mert ez lehetőséget biztosít számomra, hogy más elkötelezett kutatókkal és aktivistákkal együtt a tudományos megértést összekapcsoljuk a társadalmi aktivizmussal.

Matolay Réka

A problémamegoldás és döntéshozatal tényezői és technikái érdekelnek egyéni és szervezeti szinten egyaránt. Az, hogy milyen magatartást folytat, hogyan teszi meg a – rutin- vagy akár a stratégiai – választásait a döntéshozó. Ennek a tényezőit különböző helyszíneken, gazdálkodói, vállalkozói, nagyvállalati közegben számomra egyaránt izgalmas vizsgálni.

Méreiné Berki Boglárka

A különféle tudományos elméletek, amelyekkel okleveles szociológusként, közgazdászként majd közgazdász-PhD hallgatóként találkoztam, nagyon sok társadalmi, gazdasági, politikai jelenséget és problémát megmagyaráznak, azonban ezek megismerése ellenére sem voltam képes elengedni azt a gondolatot, hogy a deprivált, a deviáns, az elit, a fogyasztó, vagy az underclass mögött emberi sorsok és életek vannak, amelyek egyenként is értékesek. Úgy gondolom, hogy egészen addig, amíg ismérvként, függvényként, homogén csoportként tekintünk a körülöttünk élő emberekre, a tudomány amellett, hogy közelebb hozhat minket egyes folyamatok, dinamikák megértéséhez, egyben el is távolít tőlük. Számomra a részvételi akciókutatás oldotta föl ezt az ellentmondást a kutatási területemen, ami a mélyszegénység és a szegregátumok világa.

Mihók Barbara

Ökológus vagyok, doktori dolgozatomat erdészeti ökológiai témában készítettem. Kutatói pályám kezdetétől fogva erős bennem az interdiszciplináris irányultság. Természettudósként a környezeti- természetvédelmi problémák megértésében mindig elengedhetetlenül fontosnak tartottam a társadalmi kontextus jobb megértését. Az általam elképzelt ideális világban a bizonyíték-alapú (evidence-based) tudományos tudás művelőit folyamatos és kritikus ön-reflexió jellemzi, miközben legfontosabb céljuk a (helyi) közösségek jól-létének szolgálata, és a közösségeknek életteret nyújtó természeti környezet megőrzése.

Pataki György

A terepkutatások a legizgalmasabbak, csapatban dolgozni pedig a legnagyobb adomány a kutató életében. Mindkettő szerénységre, figyelemre és reflexióra tanít. Minél többféle tudás és nézőpont találkozik egy kutatásban, annál inkább átélhetjük a világ varázslatosságát. A biológiai és társadalmi sokféleség metszéspontjában részvételi módon és akciókutatói hozzáállással folytatni kutatásokat magában hordozza a fenti élmények lehetőségét.

Szentistványi István
...